Store Muskler

Se video og lær bevegelsene!
Lytt til innspilling med NaBaGo Nanset Barnegospel
Singback – Syng med!

Jeg har store muskler og sterke hender
som jeg kan bruke til å gjøre no´ godt
Jeg har lure tanker og raske føtter
vil bruke de muligheter jeg har fått

Om du er trøtt og lei
er det noe jeg kan gjøre
KLART JEG KAN
Jeg har mange krefter jeg
og jeg vil hjelpe deg

T/M: Mari Tesdal Hinze

Samtale

  • Noen har store muskler og sterke hender, andre har lure tanker eller raske føtter! Hvilke ting er det du kan, som kan hjelpe andre?
  • Hender det at du trenger hjelp til noe?
  • Hvordan føles det å få hjelp?
  • Hender det at du hjelper noen andre?
  • Hvordan føles det å hjelpe noen?

Aktivitet

Finn en ting som dere kan gjøre sammen for å hjelpe eller glede noen!

Om dere er en fast gruppe som møtes, kan dere lage en hjelpe-stafett. La det gå på rundgang hvilket barn som får i oppgave å hjelpe eller glede noen hjemme. Barnet skal ta et bilde av seg selv og fortelle de andre i gruppa hva det har gjort.

Samle bildene på en stor plakat som dere har der dere samles. Kanskje kan dere tegne en kropp på plakaten og plassere bildene der det passer best? Når du hjalp noen; brukte du hodet, hjertet, føttene, hendene, tankene osv. Fest bildet ved riktig kroppsdel.

 

Bibel

Matt. 7:12
Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.