Hør min bønn

Lytt til innspilling med Konnerud Kid Sing
Singback – Syng med!

Når jeg smiler og når jeg har det bra
Kjære Gud, kan du passe på meg da?
Hør min bønn og la meg bli hos deg

Når jeg gråter og alle ting blir feil
Kjære Gud, blås din vind i mine seil
Hør min bønn og la meg bli hos deg
Hør min bønn og la meg bli hos deg

T/M: Marthe Haaland Wang

Til de voksne

Å be er på mange måter som å snakke med Gud. Man kan gjøre det i kirka, hjemme, på skolen, eller  i barnehagen. Mange gjør det på sengekanten før de skal legge seg. Noen folder hendene når de ber. Det kan være fint å ha hendene samlet et sted. I gudstjenestene i kirka ber vi sammen med alle som er der. Det kan være fint å føle på at vi er flere sammen som ber til Gud. Det kan også være fint å be helt alene. Da blir det din egen samtale med Gud, hvor du kan si hva bare du tenker på.

Samtale

Å be sammen med barna kan også være en god inngang til å snakke med barna om hvordan de har det. Bruk teksten i sangen til å spørre: Når har du det bra? Når har du det ikke bra?

Aktivitet 1

Teksten i sangen behøver ikke bare synges, men kan også brukes som en lest bønn.
Forsøk å bytt ut ordene med det som gjør at du har det bra – eller at du ikke har det bra.

Når jeg … og når jeg har det bra
Kjære Gud, kan du passe på meg da?
Hør min bønn og la meg bli hos deg

Når jeg… og alle ting blir feil
Kjære Gud, blås din vind in mine seil
Hør min bønn og la meg bli hos deg

Aktivitet 2

Vi kan be til Gud for alt mulig, men noe av det fineste vi kan gjøre er å be for andre. Denne leken kan hjelpe til å løfte blikket ut i verden og be en bønn for andre enn oss selv. Kanskje kan du lære noe nytt også?

OPPBLÅSBAR GLOBUS:

  • Sett på musikk og kast globusen mellom dere
  • Stopp musikken. Barnet som har globusen holder den fast med begge hender.
  • Se etter hvor venstre tommel er. Be for det landet som er nærmest tommelen.
  • Bruk gjerne internett for å finne ut noe om landet om dere ikke kjenner til det.

Dette trenger du:

  • En oppblåsbar globus. Gjerne en kjempestor!

Bibel

Salme 28:6
Velsignet er Herren,  for han hører min bønn!

Matt. 6:7-13
Fadervår
En gang spurte disiplene(vennene til Jesus) Jesus om hvordan de skulle be. Da svarte han med å lære dem den bønnen vi kaller «Fadervår»:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen