Om prosjektet

Hjertet vårt følger med oss alle dager. Det dunker som en tromme, gir oss liv og er et symbol på følelsene våre. Når vi føler noe sterkt, sier vi at vi kjenner det i hjertet. Det kan dunke hardt, det kan dunke sakte eller kjempefort!

«Hører du mitt hjerte?» er en samling sanger som selv de minste barna kan være med på, skrevet av Mari Tesdal Hinze og Marthe Haaland Wang på bestilling av KFUK-KFUM. Tekstene er varierte og tar for seg ulike sider ved å være et helt menneske med ånd, sjel og kropp. Vi forstår mennesket som skapt til å leve i tro og tillit til Gud, med tanker, følelser, kreativitet og engasjement, fysiske og biologiske behov, lengsler og muligheter. Her finner du sanger om hvile, om hendene våre, om rare ting og om hjertet vårt som følger oss gjennom hele livet.

Melodiene er enkle og pedagogisk lagt opp for å være lette å ta i bruk og for å bidra til å utvikle barnas musikalitet. Sangene åpner opp for refleksjon og inviterer til samtale med barna. Vi håper og tror sangene vil bidra til å utløse sangglede, undring, følelser og bevegelse i gudstjenester, i barnehagen, i koret, på leir eller andre sammenhenger der barn synger.

Ta i bruk sangene! Lek med dem og syng av hjertens lyst!

En utgivelse av KFUK-KFUM Norge 2019
Komponister og tekstforfattere: Mari Tesdal Hinze og Marthe Haaland Wang
Design og illustrasjon: Bjørg Helene Andorsen
Takk til LNU, Y´s Men Norge og Kirkerådet for prosjektstøtte.

KFUK-KFUM Norge
Postboks 6814 St.Olavs plass
0130 Oslo
www.kfuk-kfum.no
www.triangelbutikken.no