Hører du mitt hjerte?

Det dunker som en tromme!

Hjertet vårt følger med oss alle dager.
Det gir oss liv og er et symbol på følelsene våre.
Når vi føler noe sterkt, sier vi at vi kjenner det i hjertet.
Det kan dunke hardt, det kan dunke sakte eller kjempefort!
Hva føler du i dag?

11 sanger

Elleve sangkort med bilder og tekster som omhandler følelser, tro og vennskap. Sangene er skrevet av Marthe Haaland Wang og Mari Tesdal Hinze. Design og illustrasjon av Bjørg Helene Andorsen.

Passer til bruk i hjemmet, i barnehagen, som trosopplæring i kirken, i barnekoret, eller på søndagsskolen. Produktet kan kjøpes hos triangelbutikken.no sammen med notehefte.

«Sanger som skaper
sangglede, undring, følelser
og som beveger»